INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ZEWNETRZNYCH ERKADO

PRZED MONTAŻEM

 1. Sprawdzić zgodność z zamówieniem. Odstąpić od montażu Produktu wadliwego.
 2. Przygotować otwór w ścianie o następujących parametrach:

– wyznaczyć poziom podłogi,

– nie tynkować obrzeża otworów,

– zachować pion i poziom (równe przekątne),

– szerszy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 20 mm,

– wyższy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 10 mm,

 1. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. (zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą)
 2. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

MONTAŻ

 1. Ustawić ościeżnicę w świetle ośnieża z zachowaniem funkcji: lewa, prawa, szczeliny między ościeżnicą a murem oraz szczeliny pomiędzy dołem skrzydła a powierzchnią wykończonej podłogi,w zakresie umożliwiającym otwarcie drzwi.
 1. Ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy klocków dystansowych (pomiędzy ościeżnicą i murem) oraz listew rozporowych (ościeżnica w środku), zamocowanych w tej samej linii na wysokości zawias górnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwóch klocków dystansowych zamocowanych po obu stronach nadproża ościeżnicy. Rozpory muszą mieć gładkie, zabezpieczone (np. miękką flanelą) końce chroniące przed uszkodzeniem ościeżnicy.
 1. Ustawić dokładnie, przy pomocy klinów, pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom nadproża ościeżnicy.
 2. Obsadzić ościeżnicę stosując śruby rozporowe dostosowane do podłoża, oznakowane znakiem B lub CE. Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie mocowań w felcu pod uszczelką poniżej zawiasy dolnej i górnej oraz zaczepu zamka, także w środku nadproża górnego.
 3. Sprawdzić przyleganie skrzydła. Wyregulować położenie skrzydła względem ościeżnicy regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Skrzydło powinno mieć jednakowe 3 mm luzy na wrębach połączenia ze skrzydłem – uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm.
 4. Dopuszczalne jest mocowanie dodatkowych listew rozporowych pomiędzy klockami dystansowymi, w celu zmniejszenia ryzyka deformacji ościeżnicy pod wpływem rozporu pianki.
 5. Wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeży z ościeżnicą (wypełnienie pianką montażową). Prace wykonywać równomiernie wzdłuż obu stron ościeżnicy przestrzegając zaleceń producenta pianki (np. zwilżając powierzchnię muru).
 6. Zdemontować rozpórki po minimum 24 godzinach od wypełnienia pianką montażową, usuwając nadmiar pianki oraz kliny.
 7. Prace wykończeniowe prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów materiałów zabezpieczających (taśmy malarskie, tynkarskie itp.) oraz czyszczących, gdyż ERKADO nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich użycia.
 8. Zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe, np. opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące.

 Uwaga:

 1. Sprawdzić ponownie sprawność działania drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawias i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje.
 2. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy dodatkowo zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą.
 3. Zamontować okucia (klamki, gałki, szyldy) zgodnie z ich instrukcją.
domar.firma@gmail.com Opublikowane przez: